Sklep Joystick udostępnia dwa systemy płatności do wyboru

przy składaniu zamówienia:

  • Sofort

  • Dotpay

Sofort:

Polityka prywatności

W ramach niniejszej Polityki Prywatności Sofort GmbH przekazuje Państwu informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników naszej usługi w systemie Sofort.

Czym są transakcje w systemie Sofort?

Poprzez wydanie polecenia przelewu w systemie Sofort zlecają nam Państwo, aby automatycznie skontrolować,

  • czy Państwa konto pokrywa kwotę zleconą do przelewu (kontrola pokrycia rachunku bankowego), i

  • czy ewentualne inne przelewy w systemie Sofort realizowane z Państwa konta w przeciągu ostatnich 30 dni wykonane zostały z powodzeniem (zautomatyzowana weryfikacja rzeczywistego zaksięgowania transakcji Sofort),

i aby - po otrzymaniu pozytywnego wyniku automatycznej kontroli -,

  • drogą elektroniczną przekazać wydane polecenie przelewu do Państwa banku, oraz

  • poinformować podanego przez Państwa odbiorcę płatności (oferenta online) o skutecznym przekazaniu przelewu do realizacji.

W ten sposób oferent online otrzymuje odpowiednio wcześnie pewność, że przelew online został przekazany do realizacji oraz że zostanie on wykonany, przy czym dane dotyczące stanu Państwa zdoności kredytowej nie zostają ani przekazane odbiorcy płatności ani zapisane w pamięci. Państwa oferent online może natychmiast wykonać swoją usługę.

Co kontrolujemy i jakie dane osobowe przy tym pobieramy?

W zależności od tego, w jaki sposób Państwa bank prowadzi konta online, konieczne są różne kroki kontrolne:

Niektóre banki akceptują zlecenia realizacji przelewu jedynie wtedy, gdy dane jest odpowiednie pokrycie konta. Wtedy nie przeprowadzamy kontroli pokrycia rachunku bankowego. W innych przypadkach sprawdzamy, czy suma składająca się ze stanu konta i ram kredytu dyspozycyjnego na rachunku bieżącym pokrywa kwotę zleconą do przelewu. Od stanu konta potrącamy przy tym obroty jeszcze nie wpisane w ciężar rachunku (np. zapisane przelewy).

W przypadku przelewów o podwyższonym ryzyku nadużycia sprawdzamy również, czy ewentualne inne przelewy w systemie Sofort realizowane z Państwa konta w przeciągu ostatnich 30 dni wykonane zostały z powodzeniem. Jeżeli i o ile tego rodzaju transakcje Sofort zapisane zostały w naszym systemie, kontrolujemy na podstawie danych dotyczących obrotów na Państwa koncie, czy zostały one faktycznie zaksięgowane (np. porównanie zapisów kwota i tytułu przelewu).

Konieczne do przeprowadzenia tej kontroli dane pobieramy online. Częściowo możemy korzystać przy tym ze specjalnych interfejsów programowych Państwa banku (np. zgodnie ze standardem HBCI dla bankowości elektronicznej). Alternatywnie nasz system wywołuje w sposób zautomatyzowany dane przez interfejs użytkownika Państwa dostępu do bankowości online, tak, jakby Państwo sami się zalogowali. Jeżeli poprzez swój dostęp do bankowości online zarządzają Państwo kilkoma kontami, nasz program wskaże Państwu po rejestracji do wyboru konta bieżące będące do dyspozycji. Informacje na temat rachunków bankowych, które nie zostały wybrane, w szczególności dane dotyczące numerów tych kont i ich sald, nie zostają przez nas ani wykorzystane ani zapisane w pamięci.

Jakie dane osobowe, kiedy i komu przekazujemy innym?

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku kontroli w celu realizacji Państwa polecenia przekazujemy Państwa bankowi dane zaznaczone w formularzu przelewowym. Przy czym nie zapisujemy w pamięci hasło (takie jak personal identification number) i jednorazowy kod weryfikacyjny (takie jak transaction authentication number), lecz wysyłamy je do Państwa banku poprzez zaszyfrowane połączenie odpowiadające standardom bankowym.

Oferent online otrzymuje od nas potwierdzenie zrealizowanego przekazania polecenia przelewu dotyczącego Państwa zamówienia.  Potwierdzenie to zawiera jedynie dane wynikające z formularza  przelewowego (nazwisko, numer konta, numer jednostki bankowej, tytuł przelewu, kwota przelewu),  datę (wraz z godziną) oraz wybrany przez oferenta online kod transakcji (np. numer zlecenia). W przypadku przelewu SEPA oraz, w zależności od Państwa Banku, gdy wymagany jest numer BIC oraz IBAN do zlecenia przelewu za pomocą Państwa bankowości internetowej, potwierdzenie wysyłane do dostawcy zawiera również numery BIC oraz IBAN. Dane te oferent online może odczytać również z własnego wyciągu z konta. Inne dane osobowe nie zostają przekazane do wiadomości oferenta.

W przypadku braku realizacji polecenia przelewu oferent online nie otrzymuje od nas informacji dotyczącej jego przyczyn oraz nie ma możliwości ich stwierdzenia. Po otrzymaniu komunikatu o błędzie zostaną Państwo skierowani na stronę dotyczącą płatności, gdzie mogą Państwo podjąć decyzję dotyczącą wyboru innej zaoferowanej przez sprzedającego formy uiszczenia wymaganej kwoty.

Jakie dane osobowe i jak długo zapisujemy w systemie?

W celu rozliczenia z oferentem online oraz spełniając ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania dokumentacji zapisujemy w systemie przez ustawowo obowiązujący okres przechowywania nazwisko, numer rachunku bankowego, numer jednostki bankowej, tytuł przelewu, datę i kwotę przelewu. W przypadku przelewu SEPA oraz, w zależności od Państwa Banku, gdy wymagany jest numer BIC oraz IBAN do zlecenia przelewu za pomocą Państwa bankowości internetowej, gromadzimy również numery BIC oraz IBAN w obowiązkowym okresie przechowywania danych, wynikającym z przepisów prawa. Poza tym korzystamy z tych danych przez okres 30 dni w przypadku dalszych transakcji w systemie Sofort w ramach opisanej powyżej kontroli poprzednich transakcji Sofort.  

Dane wywołane w celu przeprowadzenia kontroli pokrycia rachunku bankowego oraz wcześniejszych transakcji w systemie Sofort wykorzystywane są przez nas wyłącznie do sprawdzenia stanu rzeczy w czasie rzeczywistym. Nie zapisujemy w pamięci żadnych innych danych osobowych, w szczególności stanu konta, danych dotyczących obrotów, ram dyspozycyjnych, list kont, dostępu do bankowości online (jak login czy hasło) czy jednorazowych kodów weryfikacyjnych (jak TAN).

Co się dzieje w przypadku braku realizacji transakcji?

Jeżeli uświadomimy sobie, że pomimo pozytywnego wyniku przeprowadzonej przez nas kontroli, przelew Sofort nie dotarł do odbiorcy płatności (np. jak oferent nam to później zgłosił), powiadamiamy o tym danego klienta przy następnej próbie polecenia przelewu. Do wyjaśnienia sprawy nie przyjmujemy dalszych zleceń od tego klienta lub należącego do niego dostępu do bankowości online.

Jakie dane są przez nas gromadzone, przetwarzane i zapisywane, jeżeli zażądasz maila z potwierdzeniem wykonania transakcji (usługa opcjonalna)?

Na stronie potwierdzenia transakcji w formularzu Sofort masz z reguły możliwość zażądania od nas maila z potwierdzeniem przeprowadzenia transakcji, do czego potrzebny jest nam Twój adres e-mail. Adresu tego używamy tylko i wyłącznie do wysłania jednorazowego potwierdzenia transakcji dla tego konkretnego przelewu, a nie do przyszłych transakcji. Nie przekazujemy Twojego adresu e-mail osobom trzecim, ani nie wykorzystujemy go do celów reklamowych.

Potwierdzenie transakcji zawiera następujące dane: nazwisko właściciela konta odbiorcy, nazwa banku nadawcy, data przelewu, kwota, tytuł przelewu oraz ID transakcji.

Z uwagi na przewidziany ustawą obowiązek przechowywania dokumentów, potwierdzenie transakcji wraz z Twoim adresem mailowym zapamiętujemy na okres przewidziany ustawą.

Jakie rodzaje plików Cookie i tokenów są przez nas wykorzystywane?

Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku Twojego komputera lub na urządzeniach mobilnych, umożliwiając przyjazne dla użytkownika odwiedziny na naszej stronie. W naszym formularzu płatności wykorzystujemy następujące pliki cookie:

  • plik cookie, służący do wyboru języka formularza. Zapamiętuje on preferowany język użytkownika, wybierając go automatycznie w momencie kolejnego wywołania naszego formularza płatności. Plik cookie służący do wyboru języka ma ważność 13 miesięcy.

  • cookie do wyboru banku, który zapamiętuje ostatnio wybrany kraj nadawcy oraz interfejs banku (na podstawie numeru rozliczeniowego banku oraz metody logowania (np. www lub HBCI)). Dzięki wykorzystaniu tego ciasteczka, płacąc następnym razem z Sofort możesz zostać automatycznie przekierowany na stronę logowania naszego bezpiecznego formularza płatności, bez konieczności ponownego wybierania kraju oraz banku. Plik cookie do wyboru banku ma ważność 13 miesięcy.

  • tzw. pre-fill cookie, który zapamiętuje Twój adres e-mail, który podałeś, żądając od nas maila z potwierdzeniem wykonania transakcji, o ile zażądałeś takiego potwierdzenia.  W przypadku dokonywania przez Ciebie w przyszłości przelewów z Sofort i ponownego żądania potwierdzenia wykonanej transakcji, pole przewidziane w formularzu na adres mailowy zostanie wypełnione automatycznie, żebyś nie musiał ponownie podawać swojego adresu. Plik pre-fill cookie ma ważność 13 miesięcy.

Okres ważności wymienionych powyżej plików cookie przedłuża się odpowiednio w przypadku ponownego użycia formularza płatności lub zażądania potwierdzenia wykonanej transakcji.

W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć zapisywanie plików cookie w ogóle lub ograniczyć ich zapisywanie jedynie do konkretnych stron, albo też ustawić przeglądarkę tak, by informowała Cię każdorazowo o zamiarze zapisania pliku cookie. Na urządzeniach mobilnych możesz zarządzać plikami cookie poprzez aplikację "ustawienia”.  Zapisane pliki cookie możesz w każdej chwili usunąć ze swojego komputera lub z urządzeń mobilnych. W przypadku transakcji Sofort wykonywanych za pośrednictwem aplikacji na urządzeniach mobilnych, tzn. w przypadku których nasz formularz płatności otwiera się w aplikacji dostawcy usług internetowych we własnej wyszukiwarce wewnątrz aplikacji ("płatności in-app”), możesz również włączyć/wyłączyć zapamiętywanie plików cookie. Można to zrobić z reguły w menu "aktywuj/dezaktywuj lokalną pamięć aplikacji”, jest to jednak uzależnione od sposobu, w jaki aplikacja ta została zintegrowana przez dostawcę usług internetowych.

W przypadku płatności in-app, oprócz plików cookie stosujemy też dodatkowo tokeny, co jest jednak uzależnione od sposobu integracji aplikacji przez dostawcę usług. Token to przypadkowy, nie powtarzalny ciąg liczb, zapamiętywany w lokalnej pamięci aplikacji na Twoim urządzeniu mobilnym. Do takiego tokena, na naszym serwerze zapisywany jest zbiór danych zawierający ostatnio wybrany kraj nadawcy oraz interfejs banku (na podstawie numeru rozliczeniowego banku oraz metody logowania (np. www lub HBCI)). Gdy ponownie użyjesz aplikacji swojego dostawcy usług internetowych do wykonania przelewu Sofort, zapamiętany zbiór danych może zostać odczytany przy pomocy tokena, dzięki czemu zostaniesz przekierowany bezpośrednio do strony logowania naszego zabezpieczonego formularza płatności, bez konieczności ponownego wybierania kraju i banku. Zapamiętane dane zostają skasowane po upływie 13 miesięcy.

Okres ważności wymienionego powyżej zapisu danych przedłuża się odpowiednio w przypadku ponownego użycia formularza płatności.

W menu "aktywuj/deaktywuj lokalną pamięć aplikacji” możesz włączyć lub wyłączyć zapisywanie tokenów.

Wszystkie pliki cookie i tokeny są widoczne jedynie dla naszego serwera, a nie dla obcych stron internetowych, które odwiedzasz później.

Do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych w systemie Sofort lub jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się, jakie Państwa dane osobowe zostały u nas zapisane, prosimy o kontakt mailowy: dataprotection@sofort.com.Dotpay:

Co to jest Dotpay?

Dotpay to instytucja płatnicza udostępniająca system szybkich płatności online, które są alternatywą dla tradycyjnych przelewów bankowych. Dotpay jest pośrednikiem między płacącym, a sklepem internetowym, dzięki czemu płatność przebiega niemalże w „czasie rzeczywistym”, co nie wymaga oczekiwania na zaksięgowanie przelewu przez bank. Działa 24h/dobę – niezależnie od pory dnia czy nocy, twoja płatność trafia od razu do sprzedawcy.

Co dla mnie, jako płacącego, oznacza nadpłata?

Nadpłata występuje wtedy, gdy wpłacona kwota jest wyższa niż wartość zamówienia. Nadpłata zostanie zwrócona. W szczególnych przypadkach, Dotpay skontaktuje się z kupującym w celu potwierdzenia numeru rachunku bankowego.

DotPay_schemat_dokonywania_wplat

Co dla mnie, jako płacącego, oznacza dopłata?

Występuje w przypadku, gdy płacący nie wpłaci całej  kwoty za towar. Dopóki różnica nie zostanie uregulowana przez płacącego, zamówienie nie będzie zrealizowane. Płacący otrzyma komunikat z systemu Dotpay o wysokości kwoty, jaką należy dopłacić.

Co dla mnie, jako płacącego, oznacza zwrot?

Może wystąpić w przypadku:

a) informacji od odbiorcy (serwisu/sklepu online) o anulowanej transakcji,
b) błędnie wpisanego tytułu uniemożliwiającego weryfikację,
c) nadpłat (następuje zwrot nadpłaconej różnicy),
d) powielonych transakcji.

Co dla mnie, jako płacącego, oznacza odrzucona transakcja?

Występuje, gdy karta, którą realizowana jest płatność, nie uzyska autoryzacji ze strony banku-wydawcy karty. Chcąc zweryfikować przyczyny braku autoryzacji karty, należy się zwrócić do banku. Dotpay nie otrzymuje takich informacji.

Co to jest numer zamówienia/numer transakcji?

W procesie płatności używamy dwóch numerów: zamówienia (np. 23592-X5342 lub M1234-5678) oraz transakcji (np. 20119-G4631 lub M1234-5678). Numeracja ta dotyczy tej samej wpłaty.

Numer zamówienia klienci wpisują w tytule przelewu. Służy do identyfikacji wpłaty.

Numer transakcji to ten, pod którym księgujemy wpłatę dla danego sprzedawcy. Sprzedawcy z kolei nie widzą numeru zamówień, tylko numer transakcji.

Zgodnie z treścią zawartą w wygenerowanych przez Dotpay potwierdzeniach wpłat, w przypadku kontaktu ze sprzedawcą, należy powołać się na numer transakcji, po którym sprzedawca może odnaleźć daną wpłatę na swoim koncie.


Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się